SKU: 10e2efcaae3c

Jeffrey

提供高端成衣、香水、配饰和其他产品(也销售珠宝)的经销商。

  • 英文名:Jeffrey W. 14t h between Ninth Ave & 10th Ave
  • 449 W 14th St, New York, NY 10014
  • (212) 206-1272
  • google map: 进入地图
  • 营业时间: 10:00–20:00

Jeffrey是美国著名的时尚服饰商店,专营全球知名设计师品牌每季发布的新品,包括服饰、鞋履、箱包、手袋、珠宝、饰品等。此外,该商店的售货员都经过统一培训,致力于为每个客户提供最优质的购物体验。